R2:59


(Rubrik:)           Långzrööd  sochn.                    


      Calculation på Stenbyn  
      
      Wtsäde båda ahren¹ blif-
      wer 8 tunnor medelmåttigh åk<e>r
      Myckin fångeskogh. Godt
      fiskie watten. Quarn som går
      höst och wår.
      Mosewalz enger höö till
      19 laß.
      
      Lönskogh
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      6 tunnor medelmåttigh god åker
      Godh skogh, fiskie till nö-
      torften. Höö till 16 laß.


(Karttext till Stenbyn:)

Star engh höö 6 laß
Stenbyn
Sand
Hård walz engh
Sand jord
Sand jord
Star engh höö 5 laß

(Karttext till Lönnskog:)

Hård walz engh
Norr
Lön Skogh.
Söder
Suart mylla
Scala


¹ dvs. åhren