R2:6-7


(Rubrik:)           Gilbergha härad och sochn.                    


      Calculation på Mangebyn.                               
      
      Wtsäde på båda åhren ähr      
      22 1/8 tunnor leeriordh.
      Fiskie skogh och mulebete till
      nötorfften.
      Humblegårdh till 300 stänger.
      En quarn som går höst och vår.
      Wppå engen ähr till 150 laß 
      höö wtaf båda engerna.
      Och wppå giärdes lindorna
      ähr12 laß höö.                                                     (Karttext:)

Biörnen Lacus
Ler mylla
Mangebyn
Ler mylla
Lindh.
Lind.
Starr engh 
Mås engh
Denna engden ligger til Magnerbyn¹ höö 3 laß


¹ denna rad är otydlig, troligtvis pga ändring