R2:60


(Rubrik:)           Gilbergha härad   Långz rööd  sochn.                    


      Calculation på Helzbijn  
      
      Wtsäde båda åhren blif<wer>¹
      3 tunnor elack iordh.
      Fångeskogh nogh.  En quarn
      som går höst och wår.
      Höö till 14 laß.
      
      Läfterodh Calculation 
      
      Wtsäde på båda åhren är
      6 1/8 tunnor  elack åker.
      Fångeskogh nogh. Fiskie 
      till nötorften.
      Höö till 16 laß.

      Calculation på Råtacka
      
      Wtsäde båda åhren ähr
      1 3/4 tunno
      Mijkin skogh mer än behof
      giörs. 
      Höö till 10 laß.
      


(Karttext till Hällesbyn:)

Helzbijn
Leer jord
Måße och hård walz engh

(Karttext till Råtakan:)

Råtacka
Ler Jord
Måße och hård walz engh

(Karttext till Övra Lofterud:)

Sand mylla
Läfterodh
Hård walz engh
Sand mylla
 

¹ Slutet av ordet är täckt av en bläckplump