R2:61


(Rubrik:)     Stafwenääs sochn.                              
                  
 
Gillberga häradh
och Stafwenääs sochen
        


Deße effterskrefne hemman ähro 

affrijthade och belägne vthj Staffnäß sochn
      Nembligen pro anno 1646

  Staffnäß sochn                                          folio    61               
  Byn och Rödh                                           folio    62                
  Lille Daalen och Giögzbohl                        folio    64               
  Norr och Söder Fiöle                                fiöle    65              
  Öster och Wester Stömne Finns Rödh       folio    66               
  Store Daalen och Mooste rödh                  folio    67               
  Färmeß rödh Söple                                   folio    68                 
  Ållewijk Tömmebergh                               folio    69               
  Mörthe näß Söllie                                     folio    70               
  Suterßbohl Torn                                       folio    71
  Nääß och Röödh                                      folio    72
  Speße rödh Haltarßbo                              folio    73
  Staffwenäß prestegårdh                            folio    74    
  Nebbebohl Beßebohl                               folio    75
  Röödh och Branßbohl                              folio    76
  Siöfiäll Affwelßbo                                    folio    77 
  Kannicke bohl Ammenebo                       folio    78  
  Buue                                                        folio    79
  Skiutzbohl                                                folio    80
  Skoffterödh Nordfiäll                               folio    81
  Stubberödh                                              folio    82 
  Karßbohl Törnebohl Bufastebohl              folio    83  
  Norre och Södre Karßbohl                     folio    84 
  Hög och Prestehög och Huret                  folio    85
  Westera Hoon Wijck                               folio   86 
  Östera Hoon Wijk                                   folio    87
  Östera och Westera Taßebw                   folio    88