R2:62


(Rubrik:)           Gilbergha härad                     


    Geometrisk delineation
    wppå Stafwenäs sochen
    Calculation på et skatte hem benämdh 
     Byn

      Wtsäde på båda åhren 18 1/4 tunna leer mylla
      Godt fiskie, godh fångeskogh. Humblegårdh till
      200 stänger. Engh mosewalz botten. Höö
      till 44 laß. Och åker linner till 8 laß.
     
      Calculation  på Roodh.
      
      Wtsäde båda åhren 8 7/8 tunna leermylla
      Nötorftigh fångeskogh. Humblegård till 100
      stänger. Höö till 29 laß. Deras laß ähro
      så stora som 6 hwalmar vty Näriche.    
      
     
      
(Karttext till Byn:)

Norr
Vester
Öster
Söder
Hård walz engh höö 24 laß
Star engh höö 8 laß
Leer jord
Bynn
Leer mylla
Leer mylla
Star engh höö 10 laß

(Karttext till Yttre Rud:)

Hård walz engh höö 28 laß
Leer mylla
Roodh¹
Leer mylla
Betes hage
Scala ulnarum