R2:63


(Rubrik:)           Stafvenääs sochn.                    


       
      Calculation på Norre
          Skarsås

      Wtsäde på båda åhren 13 1/8 tunno
      Godt fiskie. Fångeskogh till
      nötorften
      Engen hårdhwalz botten.
      Höö till 41 laß.
      Höö af gerdes linderna 5 laß¹
     
      Söra Skarsås.
      
      Wtsäde på båda åhren 13 tunnor 
      Fiskie och fångeskogh till nö-
      torften. Humblegårdh till
      200 stänger.
      Engh till 30 laß höö.
      Hårdwalz botten. 
      Höö af gerdes lindernna 10 laß¹
     
    
 
(Karttext till Norra Skasås:)

Hård walz engh höö 10 laß
Hård walz engh höö 6 laß
Glaßfiolen
Måße och hård walz engh [höö  laß] höö 20 laß
Staf Nääs Sunnen Lacus
Noree Skarsås
Sand mylla
Sand mylla
Sand mylla

(Karttext till Södra Skasås:)

Söra Skarsås
Sand mylla
Betz hage
Sand mylla
Leeriord
Måße och hård engh
 
¹ denna rad är skriven av en annan, samtida hand