R2:64


(Rubrik:)           Gilberga härad                    


       
      Calculation på Lille Dalen.

      Wtsäde båda åhren 6 1/8 tunno
      Fångeskogh till nötorften.
      Hårdwalz engh till 20 laß
      Och åker linna till 8 laß.
     
      Calculation på Giöxböl.
      
      Wtsäde båda åhren 9 tunnor
      leermylla
      Fångeskogh till nötorften.
      En quarn går höst och wåår
      Humblegårdh till 80 stänger
      Hårdwall och starbottens äng. 
      Höö till 24 laß.
     
    
 
(Karttext till Lilldalen:)

Måße ochhård walz eng
Suart myl la
Sogh jord
Lille Dalen
Suart mylla

(Karttext till Göksbol:)

2 laß
Hård wal<z> engh  höö 16 <laß>
Leer myl la
Leer mylla
Giöxböl.
Star botten engh höö 6 <laß>