R2:65


(Rubrik:)          Stafuenääs sochn                    


       
      Calculation på Söra
       Fiöle.

      Wtsäde båda åhren 16 3/4 tunnor
      Fiskie och skogh till nötorf-
      ten. Humlegård till
      200 stänger.
      Engh till 35 laß sampt
      hårdwall och sampt mose-
      wall. Höö j gerdes lindernna
      5 laß¹
     
      Calculation på Norr-
      fiöle ähr et och halft
      skatte hemman. Det
      halfwa hemman ähr kiöpt ifrån
      Cronan till skatte.
     
      Wtsäde båda åhren 25 3/4 tunnor
      Fångeskogh till nötorften.
      Godt fiskie
      Humblegård till 400 stänger
      Hårdwalz engebotten höö till
      34 laß.
     
    
 
(Karttext till Norra Fjöle:)

Norr
Författad af Håkan Arffvedhsson år 1645²
Star engh höö 4 laß
Hård walz engh höö 10 laß
Norr fiöle
Söder
Leer mylla
Leer mylla
Ilack hård walz engh höö 20 laß
Stafnäs Sundet

(Karttext till Södra Fjöle:)

Små star höö 10 laß
Leer mylla
Leer jord
Hård walz engh höö 5 laß
Måße och hård walz engh höö 20 laß
Sönnan fiöle.
Leer mylla
Scala ulnarum


¹ Höö j gerdes lindernna 5 laß är skrivet av en annan, samtida hand
² denna rad skriven av en senare rad