R2:66-67


(Rubrik:)           Gilberga härad   Stafvenääs sochn                    


       
      Calculation på Wäster Stömmen

      Wtsäde på båda åhren 13 3/4 tunnor leera
      Skogh nogh fiskie till nötorft<e>n.
      Och en quarn som går höst och wår
      Elack ängh höö till 7 laß
      Höö wty giärdes lindorne 7 laß
      Än en engh godh wall höö till 8 laß.
     
      Calculation på Öster Stömnen
      
      Wtsäde på båda åhren 15 tunnor leera
      Nogh skogh fiskie till nötorft<e>n.
      Och en quarn som går höst och wår
      Goda enger till 29 laß höö. Och
      wty giärdan linne wall till 7 laß
      
      Calculation på Fyns Roodh

      Wtsäde på båda åhren 4 3/4 tunnor
      Ähr än oskattlagdh. Nogh skogh.
      Mosewalz engh höö till 8 laß.
     
      Calculation på Store Dalen

      Wtsäde på båda åhre 3 1/4 tunnor saniord
      Skogh till nötorften. Jntet fiskie
      Höö till 19 laß
     
      Calculation på Mooste Roodh

      Wtsäde på båda åhren 5 tunnor  saniord
      Skogh och fiskiewatten till nötorften.
      Höö till 16 laß
       
    
 
(Karttext till Öster Stömne:)

Star engh höö 3 laß
Stafnääs Sundh
Måße och hård walz engh höö 12 laß
Engh til Öster Stömne
Stömneh fiolen
Leer mylla
Star engh höö 8 laß 
Öster Stömmen
Leer jord
Leer jord
Hård walz engh höö 6 laß

(Karttext till Stordalen:)

Store Dalen
Hård walz engh
Suart mylla

(Karttext till Väster Stömne:)

Denna engden hörer till Wester Stömne
Måse e<ngh>¹ höö 8 laß
Ilack hård walz engh höö 7 laß
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Wäster Stömmen

(Karttext till Mosterud:)

Måse och hård walz engh
Sand jord
Mooste Roodh
Sand jord

(Karttext till Finserud:)

Fijns Rodh
Måße och hård walz engh
Leer jord


¹ delar av tex försvunnet i veck