R2:68


(Rubrik:)           Gilberga härad                  


       
      Calculation på Färmes Roodh

      Wtsäde på båda åhren 4 tunno
      Ähr än oskattlagdh. Finnes¹ skogh och
      fiskie till nötorften
      Höö till 16 laß nyronningar
     
      Calculation på Säple.
      
      Wtsäde på båda åhren 11 3/4 tunnor
      Skogh och fiskie nogh.
      En quarn som går höst och
      wår.
      Höö till 34 laß
      Höö af gerdes lindernna 14 laß²
     
     
     
(Karttext till Färmersrud:)

Måße och hård walz engh 
Fermes Rodh
Sand mylla
Star engh
Sand mylla

(Karttext till Söpple:)

Star engh höö 7 laß
Olle Wijkz Kiärnen
Hård walz engh
Säple
Leer myl la
Leer mylla
Leer jord
Star engh höö 9 laß
Hård walz engh 2 laß
Hård walz engh höö 2 laß


¹ skrivet ovanför raden, av annan hand
² denna rad skriven av en annan, samtida hand