R2:69


(Rubrik:)           Staffvenääs sochn.                    


       
      Calculation på Ålle-
       Wijk.

      Wtsäde på båda åhren 10 ¼ tunno
      Liten fångeskogh. Godt
      fiskie.
      Humblegårdh till 200 stäng<e>r
      Höö på giärdes linder 6 laß
     
      Calculation på Tönbärgh
      
      Wtsäde båda åhren 9 1/8 tunnor
      Godt fiskie och till nöd-
       torften. En sågh och
       en quarn till samma gård,
       som går höst och wåår.
       Hårdwalz eng<e>r till 22 laß.
       Höö i gerdes lindernna 6 laß¹
     
     
(Karttext till Ållevik:)

Leer jord
Leer jord
Ållwijck.
Star engh höö 14 laß
Leer mylla
Leer jord
Hård walz engh höö 14 <laß>
Ållewijkz Kiärnen
Norr
Sand mylla

(Karttext till Tångeberg:)

Hård walz engh höö 6 laß
Tönbergh.
Hård walz engh höö 6 laß
Söder
Leer mylla
Ållewikz Kiärnen
Sogh jord
Leer mylla
Star engh höö 10 laß
Scala ulnarum


¹ denna rad är skriven av en annan, samtida hand