R2:70


(Rubrik:)           Gilberga härad           


       
      Calculation på Mörtenäs.

      Wtsäde på båda åhren 9 1/4 tunna  leera.
      Fiskie och skogh nogh
      En quarn som går höst och wåår.
      Hårdwalz engh sampt till 20 laß.
     
      Calculation på Sulie.
      
      Wtsäde på båda åhren 6 tunnor
      Litet skogh, fiskie till nötorftn
      Quarn och sågh som går höst och wår
      Höö till 12 laß. Och wppå giärdes
      linderna 5 laß.
     
     
     
(Karttext till Mörtnäs:)

Mörtenäs
Sand mylla
Leer mylla
Hård walz engh
Ållewijkz Kiärnen.

(Karttext till Sölje:)

Stafnäs Sundh
Leer jord
Leer jord
Star engh höö 3 laß
Sulie.
Hård walz engh höö 7 laß
Författad 1645¹


¹ denna rad skriven av en senare hand