R2:71


(Rubrik:)          Stafvenääs sochn                    


       
      Calculation på Sutersbol

      Wtsäde båda åhren 16 5/6 tunnor  
      Skogh till nödtorften.
      Hårdwalz engh höö till 23 laß
      Och wppå gärdes linnerna höö
      till 12 laß.
      Humblegård till 100 stänger

      Calculation på Torn.
      
      Wtsäde båda åhren 9 3/8 tunnor
      Fiskie och skogh till nötorften
      Quarn som går höst och wår
      Hårdwalz engh höö till 22
      laß. 
     

     
(Karttext till Söttersbol:)

Star engh höö 6 laß
Leer jord
Sutersbol.
Leer jord
Leer jord
Leer mylla
Hård walz engh höö 10 laß

(Karttext till Torn:)

Hård walz engh höö 22 laß
Stafnäs Sundh
Leer mylla
Torn
Leer mylla
Leer mylla
Hård walz lin<d>