R2:72


(Rubrik:)           Gilberga härad                   


       
      Calculation på Röödh.

      Wtsäde båda åhren 13 3/4 tunnor saniord
      Litet skogh fiskie till nöd-
      torften.
      Humblegårdh till 200 stänger
      Hårdwalz engh. Höö till 34 laß.
      Och wppå giärdes lindorna höö
      till 7 laß.
     
      Calculation på Näß¹.
      
      Wtsäde på båda åhren till
      15 1/8 tunnor
      Skogh och fiskie till nödtorften
      Humblegårdh till 300 stänger
      Hårdvalz engh höö till 31 laß.
      Och wppå åker lindorna 10 laß.
     
     
     
(Karttext till Rud:)

Denna engh hörer till Sulie, höö till 6 laß, fins folio 70
Hård walz engh höö 24 laß
Sand mylla
Star engh höö 6 laß
Sand mylla
Röödh.
Sand mylla

(Karttext till Näs:)

Hård walz engh til Näß
Leer jord
Leer jord
Hård walz engh höö 26 <laß>
Näß
Stafnäs Sundh
Leer jord


¹ namnet är lite otydligt p.g.a. vattenskada