R2:73


(Rubrik:)           Stafvenääs Sochn                    


       
      Calculation på Speserodh.

      Wtsäde båda åhren 7 3/8 tunnor sandh
      Skogh till nötorften.
      Fiskie wty Glasfielen.
      Röödijie daalz engh höö till
      13 laß. Och åker linner
      höö till 10 laß.
     
      Calculation på Halterzbol
      
      Wtsäde båda åhren 9 1/2 tunno
      Skogh och mulebete till nötorf-
      ten. Fiskie i Glaßfielen.
      Humblegårdh till 200 stänger
      Hårdwalz engh höö till 12 laß
      Noch en mosewalz engh höö till
      8 laß. Och på lindorna
      i giärdet 6 laß höö.
     
     
     
(Karttext till Spässerud:)

Sand mylla
Speserodh
Sand mylla

(Karttext till båda gårdarna:)

Norr
Engh till Haltersbol
Hård walz engh höö 12 laß
Till Speßerodh
Söder

(Karttext till Haltersbol:)

Star engh
Betzhaga
Stafnäs Sundh
Sand mylla
Sand mylla
Halltersböl.
Star engh höö 8 laß
Staffue nääß prestegårdh egor närmäst
Scala ulnarum