R2:74-75


(Rubrik:)           Gilberga härad   Stafvenääs sochn.                    


       
      Calculation på Stafnäs Prästegård

      Wtsäde på båda åhren17 5/8 tunnor
      Litet skogh. Fiskie till nötorf-
      ten. Humlegårdh till 400 stäng<e>r.
      Mosewalz enger till 54 laß höö
      Och på giärdes lindorna 8 laß.
     
      Calculation pa¹ Näbbebol
      
      Wtsäde på båda åhren 19 1/2 tunnor
      Liten fångeskogh. Humlegårdh
      till 300 stänger.
      Hårdwalz enger höö till 40 laß
      Och på giärdes linnorna 10 laß. 
      
      Calculation på Bäßebol.

      Wtsäde på båda åhren 8 1/4 tunnor
      Litet skogh. Höö till 10 laß.
      Höö af gerdes lindernna 8 laß²
       
    
 
(Karttext till Stavnäs:)

Engh till prästegårdn
Måße walz engh höö 28 laß
Staffnäs sundh
Halterßbolß ägor närmest
Star engh höö 18 laß
Stafnäs kijrkia.
Engh till prästegården
Star engh höö 8 laß
Sand jord
Leer jord
Leer jord
Stafnäs klockaregård
Leer jord
Leer jord
Stafnäsz Prästegårdh
Leer jiord

(Karttext till Näbbol:)

Ilack hård walz engh höö 2 laß
Leer jord
Leer jord
Näbbebol
Hård walz engh
Leer jord
Hård walz engh höö 38 laß
Star engh

(Karttext till Bässebol:)

Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Hård walz engh 10 laß
Bäßebol


¹ dvs. på
² denna rad är skriven av en annan, samtida hand