R2:76


(Rubrik:)           Gilbergha härad                      


       
      Calculation på Roodh.

      Wtsäde på båda åhren 11 5/8 tunnor
      Nötorftigh fångeskogh. Humble-
      gårdh till 200 stänger.
      Hårdwall doch sampt mosewalz engh
      höö till 20 laß. Noch en nij-
      ronningh till 5 laß. Och wppå
      giärdes linderna 8 laß höö.
     
      Calculation på Branzbol.
      
      Wtsäde på båda åhren 12 1/4 tunna
      Skogh och mulebete till nötorft<e>n.
      Fiskie wty Billingen. Humblegård
      till 300 stänger. Engh till
      42 laß. Och på åker lindorna
      höö till 13 laß. 
        
    
 
(Karttext till Östra Rud:)

Hård walz engh höö 12 laß
Rodh
Ler jord
Leer jord
Star engh höö 5 laß
Star engh höö 5 laß
Till Roodh.
Leer jord
Star engh höö 2 laß

(Karttext till Brandsbol:)

Hård walz engh
Betz haga
Star engh 
Betz haga
Ler jord
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Branzbol
Star engh 30 laß