R2:77


(Rubrik:)           Stafvenääs sochn                    


       
      Calculation på Siöfijell.

      Wtsäde på båda åhren 14 5/8 tunnor
      Myckit skogh och litet fiskie.
      Humblegårdh till 200 stänger
      Hårdwall och sampt mosewalz enger
      Höö till 35 laß. Wppå giär-
      des lindorna höö till 6 laß 
     
      Calculation på Afwelzbol.
      
      Wtsäde på båda åhren 11 1/2 tunnor
      Fiskie och skogh nock. Och
      humblegårdh till 150 stänger
      Hårdwalz doch sampt mosewalz 
      enger höö till 24 laß.
      På giärdes linderna, höö
      till 8 laß. 
          
 
(Karttext till Sjöfjäll:)

Star engh höö 3 laß till Siöfiell
Leer jord
Star engh höö 5 laß till Siöfiell
Leer jord
Hård walz engh höö 10 <laß>
Leer jord
Hård walz engh höö 16 laß
Siöfijell.


(Karttext till Avelsbol:)

Nyrögning höö 5 laß
Hård walz engh höö 4 laß
Norr
Afwelzbol.
Star engh höö 4 laß
Hård wallz engh¹ höö 5 laß
Leer jord
Sand jord
Röö mylla
Söd<e>r
Kiärn
Star engh höö 6 laß
Scala u<l>narum


¹ wallz engh suddigt