R2:78


(Rubrik:)           Gilbergha härad                   


       
      Calculation på Swanickebu.

      Wtsäde båda åhren. 14 1/4 tunnor
      Litet skogh. Fiskie wty
      Wermelen. Humblegårdh
      till 400 stänger
      Starrbottenz  enger och sampt
      mosewall höö till 39 laß. Och 
      på giärdes lindorna 12 laß
     
      Calculation på Ämannebol.
      
      Wtsäde båda åhren 6 1/4 tunna leera.
      Godt fiskie. Skogh och mu-
      lebete till nötorften.
      Humblegårdh till 100 stäng<e>r.
      Mosewalz enger till 12 laß
      och på gärdes lindorna
      5 las. 
        
    
 
(Karttext till Svannikeboda:)

Star engh höö 12 laß
Till Swanickebu
Hård walz engh höö 7 laß
Sand jord
Swanickebu
Leer jord
Star engh höö 9 laß
Sand jord
Sand jord
Leer jord
Star engh höö 8 laß

(Karttext till Ämnebol:)

Leer jord
Star engh höö 7 laß
Leer mylla
Ämannebol.

(Karttext till liten äng längst ner:)

Till Swanickebul
Star engar
Höö 5 laß
Höö 5 laß
Till Ämanne bol.