R2:79


(Rubrik:)           Stafvenääs sochn                    


       
      Calculation på Buue.

      Wtsäde på båda åhren 13 1/4 tunnor
      Godht fiskie och fångeskogh.
      Humblegårdh till 400 stänger
      Hårdwall och sompt mosewalz eng<e>r
      höö till 43 laß. Ooch på giärdes
      lindorna 14 laß.
     
      
 
(Karttext:)

Måße och hård walz engh höö 25 laß
Nijröni<n>g<e>r.
Hård walz engh höö 7 laß
Sogh jord
Leer jord
Sogh jord
Sogh jord
Buue
Måße engh höö 6 laß
Leer jord
Sogh jord
Måße engh höö 5 laß