R2:8


(Rubrik:)           Gilbergha härad                   


      Calculation
       Helgebol.                               
      
      Wtsäde på båda åhren       
      24 1/2 tunnor svartmylla
      Godh fångeskogh. 
      Humblegårdh till 300
      stänger. 
      Hårdwalz enger till
      56 laß höö.
      Och på giärdes linder- 
      na till 6 laß.                                                     
                  


(Karttext:)

Hård walz engh höö 10 laß
Star engh höö 6 laß
Måse walz engh höö 10 laß
Lindh.
Suart mylla
Hälgebol
Hård walz engh höö 12 laß
Hård walz engh höö 12 laß
Suart myll
Lind
Suart mylla
Lind
Lind