R2:80


(Rubrik:)           Gilbergha härad                


       
      Calculation på Siuz-
          bol.

      Wtsäde på båda åhren
      18 5/8 tunnor leeriordh
      Skogh och mulebete till
      nötorften. Fiskie i Byl-
      lingen. Hwmblegårdh
      till 300 stänger
      Hårdwalz enger till 32 laß.
      Och på giärdes lindorna
      höö till 10 laß
     
      
 
(Karttext:)

Star engh höö 4 laß
Star engh höö 6 laß
Leer jord
Leer jord
Siuzbol.
Leer jord
Sand jord
Hård walz engh höö 12 laß
Billnigen Lacus
Måße och hård walz engh höö 10 laß
Torpeställe till Siuzbol
Billingen Lacus