R2:81


(Rubrik:)           Stafvenääs sochn                    


       
      Calculation på Skofte
             Roodh

      Wtsädet båda åhren 9 tunnor
      Skogh och mulebete till nödtorf-
      ten. Fiskie i Bijllingen.
      Humblegårdh till 200 stänger.
      Höö till 20 laß. Och wppå
      åker linderna höö till 10 laß

      Calculation på Nolfiell

      Wtsäde på båda åhren 14 3/8 tunna
      Skogh nogh. Fiskie i Bijllingen.
      Humblegårdh till 200 stäng<e>r.
      Hårdwalz och sompt mosewalz
      engar. Höö till 39 laß
      Och wppå giärdes linderna höö
      till 8 laß.

      
 
(Karttext till Skofterud:)

Betes hage
Leer mylla
Skofte roodh.
Leer mylla
Leer mylla
Måße och hård walz engh 

(Karttext till Norra Fjäll:)

Star engh höö 5 laß
Höö 5 laß¹
Star engh höö 8 laß
Norr
Leer jord
Sand jord
Nolfiäll
Leer jord
Leer jord
Söder
Hård walz engh höö 10 laß
Star engh höö 12 laß


¹ denna rad är ett förtydligande av raden ovan