R2:82-83


(Rubrik:)           Gilberga härad   Stafvenääs sochn                    


       
      Calculation på Stubberodh

      Wtsäde på båda åhren 11 1/2 tunnor
      Skogh till nödtorften.
      Humblegårdh till 80 stänger
      Höö på engerna 6 laß. Haf-
      wer och en ängh Ä till 9 laß
      och ligger in till Karsbol skil-
      nan. Och på giärdes lindorna
      höö till 6 laß.
     
      Calculation på Karzböl
      
      Wtsäde på båda åhren 17 1/8 tunnor leera
      Skogh och mulebete till nödtorften.
      Fiskie i Billingen. Humblegårdh
      till 400 stänger. Sanck mose-
      walz engh höö till 38 laß, och
      på giärdes lindorna. Ligger och
      en ängh på Törnebölz ägor höö till 4
      laß med D noterat¹. 
      
      Calculation på Törneböl.

      Wtsäde på båda åhren 7 1/4 tunnor swart mylla
      Skogh och fiskie till nötorften.
      Rödijie valz enghn höö till 10 laß.
      Och på giärdes lindorna höö till 8 laß.

      Calculation på Bufasterodh.
      
      Wtsäde på båda åhren 6 7/8 tunnor
      Skogh till nötorften. Litet
      mulebete litet. Hvmblegårdh till
      70 stänger. Finnes och godh lägen-
      het till giöra mera åker op. Höö till
      20 laß
       
    
 
(Karttext till Karsbol:)


Grund lera
Leer jord
Karzböl
Leer jord
Star engh höö 34 laß
Elak betes hage
Leer jord
Star engh höö 4 laß, engh till Karzbol

(Karttext till Stubberud:)

Hård walz engh höö 5 laß
Höö 2 laß
Star engh till Stubberöd höö 9 laß
Leer jord
Stubberodh
Skogh³ jord
Ler jord

(Karttext till Törnebol:)

Star engh till Törne höö 4 laß till Törnebol²
Star engh höö 6 laß
Suart mylla
Törneböl
Suart mylla

(Karttext till Bofasterud:)

Måße och hård walz engh
Bufasterodh
Leer jord
Leer jord
Hård walz engh¹ med D noterat tillagt av annan hand i kanten av textrutan
² till Törnebol förtydligar ett suddigt Törne
³ ko och h delvis utsuddat