R2:84


(Rubrik:)           Gilberga härad                   


       
      Calculation på Nörra
       Kläsbol.

      Wtsäde på båda åhren.
      9 1/2 tunnor
      Jntet mulebete. Skogh
      till nötorften och fiskie 
      Humblegårdh
      Quarn och sågh, går höst
      och wår.
      Mosewalz enger höö
      till 17 laß. 
     
      Söra Kläsbol
      
      Wtsäde på båda åhren
      12 1/8 tunnor leeriord
      Skogh och mulebete till
      nötorften. Godt fiskie.
      Humblegårdh till 300
      stänger.
      Quarn och sågh, går
      höst och wår. Hård-
      walz enger till 16 laß
      och åker linnor till
      6 laß. 
        
    
 
(Karttext till Norra Klässbol:)

Måße engh höö 1 laß
Star enger höö 3 laß till Söra Klasbol
Star enger höö 3 laß till Söra Kläsbol
Söra Kläsbol
Kiärnen
Leer mylla
Leer jord
Star engh höö 6 laß
Leer mylla
Leer mylla
Hård walz engh höö 1 laß
Star engh höö 3 laß

(Karttext till Södra Klässbol:)

Höö 3 laß till Norre Kläsbol
Star engh höö 14 laß till Noora Kläsbol
Norre Kläsbol
Leer mylla
Leer jord