R2:85


(Rubrik:)           Stafvenääs sochn.                    


       
      Calculation på Hurödh.

      Wtsäde på båda åhren 10 1/4 tunnor ler<a>
      Godh fånge skogh godt fiskie och mulebete
      Sanck änger höö till 24 laß. 
     
      Calculation på Präste Högh
      
      Wtsäde på båda åhren 8 tunnor san och ler<a>
      Jntet mulebete skogh till nötorften 
      Humblegårdh till 100 stänger. Finnes
      och mera lägenhet till at giöra åker af.
      Sanka enger till 22 laß. Och på giär-
      des lindorna 6 laß. 

      Calculation på Högh.
      
      Wtsäde på båda åhren 6 3/4 tunna san och l<era>
      Skogh och mulebete till nötorften.
      Humblegårdh till 100 stänger. Finnes
      och mera lägenhet at giöra åker af.
      Hårdwall och sompt sank enger
      höö till 17 laß. Och i giärdes lin-
      dorna 8 laß.
        
    
 
(Karttext till Hög:)

Hård walz engh höö 12 laß
Star engh höö 5 laß
Sand jord
Leer mylla
Högh

(Karttext till Prästhög:)

Star engh höö 10 laß
Sand jord
Sand jord
Star engh höö 12 laß
Leer jord
Norr
Präste Högh
Scala ulnarum
Söder

(Karttext till Högerud:)

Enger till Hurödh
Hofwen Lacus
Hurödh
Star engh
Leer jord
Sand jord
Leer jord
Sand jord