R2:87


(Rubrik:)           Stafvenääs sochn.                    


       
      Calculation på Öster Houick
      
      Wtsäde på båda åhren ähr
      12 1/2 tunnor sandiordh.
      godt fiskie och fånge skogh
      Humblegårdh till 100 stäng<e>r 
      Mosewalz enger till 24 laß
      och på giärdes lindorna
      höö till 5 laß. Och en
      quarn som går höst och wår

      Calculation på Öpersbijn.
      
      Wtsäde på båda åhren ähr
      9 3/8 tunnor leer iordh
      Skogh och mulebete till no-
      törften. Fiskie i Tiärnan
      Humblegårdh till 100 stänger. 
      Hårdwalz och sompt dijie-
      walz engar. Höö till 17 laß
      och på åker lindorna 5 laß
        
    
 
(Karttext till Östra Hungvik:)

Sand jord
Sand jord
Star engh höö 5 laß
Sand jord
Glasen Lacus.
Sogh jord
Öster Houick.
Måße walz engh höö 18 laß till Öster Houick

(Karttext till Yppersbyn:)

Måße engh höö 5 laß
Kiärnen Lacus.
Måße och hårdwalz engh höö 12 laß
Leer jord
Leer jord
Öperßbijn
Ler jord
Leer jord