R2:88


(Rubrik:)           Gilberga härad   Stafvenäs sochn.                    


       
      Calculation på Taß-
       sebu.
   
      Föreskrefne gårdh ähr
      byt i twenne halfwa
      hemman, nord wästra
      och östra Taßebu. Ähr
      allt i hopa räknat
      Wtsäde båda åhren ähr
      23 1/2 tunnor godh leer iord
      Godt fiskie och fångeskogh  
      Hårdwalz enger och sompt
      mosewalz höö till 44 lasz.
      Och på giädes linderna till
      14 laß 
     
    
 
(Karttext till Norra Tasebo:)

Star engh höö 3 laß
Star engh höö 3 laß
Måße engh höö 7 laß
Leer jord
Star engh höö 3 laß
Star engh höö 3 laß
Sogh jord
Leer jord

(Karttext till Östra Tasebo:)

Leer jord
Taßebu
Leer jord
Ler jord
Wärmelen Lacus
Star engh höö 6 laß
Star engh höö 4 laß
Star engh höö 5 laß
Hård walz engh höö 6 laß