R2:89


(Rubrik:)     Wärme Skogz sochn.                              
                  
 
Värme Skoghz
sochen
         

Deße effterskrefne hemman ähro 
affrjtadhe och belägne vthj Wärmeskogz sochn
Nembligen pro anno 1645

  Wärmeskogz  sochn                                 folio    89              
  Präßtbohl och Roolßbohl                          folio    90                
  Ekebohl och Wägarbohl                           folio    91              
  Reedzbohl och Biörnbohl                         folio    92             
  Nääß och Jonßbohl                                  folio    93              
  Romnäß och Rombottn                             folio    94              
  Norre och Södre Gielßne                         folio    95                 
  Ganßbyn                                                   folio    96              
  Karßbohl                                                  folio    97              
  Degerlbo¹                                                 folio    98
  Norre Gijrßnäß och Borgebohl                  folio    99
  Södre Gijrßnäß och Högen                        folio   100
  Krogzrödh                                                 folio   101   
  Lille Skermnäß och Ååneß och Norr Engn  folio  102
  Skärmnäß och Grenßbyn                            folio   103
  Wärkijhl och Hull                                       folio   104


¹ ändrat till Degerlbijn av annan hand