R2:9


(Rubrik:)           <Gilbergha härad> och sochn.                    


      Calculation på Nörre Höghsätter.                               
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer      
      12 1/8 tunnor sand och gran leera
      Godt fiskie, skogh och mulebete. 
      Hårdwalz och dyie walz bottn.
      Wtij engerna höö till 25 laß
      och på giärdes linderna till
      6 laß.  

      Calculation på Bacha.                               
      
      Wtsäde på båda åhren är      
      4 1/4 tunnor leeriordh.
      Skogh och mulebete till nö-
      torfften.
      Höö till 10 laß hårdvall.                   
                  


(Karttext till Norra Högsäter:)

Små starr höö 8 laß
Betheß haga
Ler jordh
Nörre Höghsätter
Sand jord
Biörnen Lacus
Starr engh höö till 17 laß
Norr

(Karttext till Kättebacka:)

Hård walz engh 
Bacha
Leer jordh
Söder
Scala ulnarum