R2:90


(Rubrik:)           Gilberga härad                    


       
      Calculation på Prästebolet

      Wtsäde på båda ähren blifuer.
      8 1/8 tunna  sandiord
      Godt fiskie i Wermelen¹ och skogh till
      nödtorften. Humblegårdh
      till 200 stänger. Höö till
      alla engerna wnder gården ähr
      23 laß
       Höö på jerdeslindornna 7 laß²
     
      Calculation på Rålzbol
      
      Wtsäde på båda åhren ahr
      8 1/4 tunna leer iordh.
      Quarn som går höst och wår.
      Fångeskogh till nödtorften
      Humblegårdh till 100 stäng<e>r.
      Hårdwalz engh till 19 laß
      Och på gierdes linderna
      höö till 6 laß. 
        
    
 
(Karttext till Värmskog:)

Måße engh höö 2 laß
Måße engh höö 3 laß
Måße och hård walz engh höö 6 laß
Leer jord
Sand jord
Prästebolet.
Norr
Star engh höö 12 laß
Söder

(Karttext till Rolfsbol:)

Star engh höö 4 laß
Leer jord
Hård walz engh höö 5 laß
Ler jord
Betz haga
Rålzbol
Hård walz engh höö 10 laß
Scala ulnarum


¹ i Wermelen tillagt av annan hand
² denna rad är skriven av annan hand