R2:91


(Rubrik:)           Verme skogz  sochn.                    


       
      Calculation på Ekebole

      Wtsäde på båda åhren blifver
      5 7/8 tunnor  leer iordh.
      Fångeskogh till nödtorft<e>n
      Humblegårdh till 100 stäng<e>r.
      Mosewall och  hårdwelz engh
      höö till 18 lasz.
      Höö af gerdes lindornna 6 laß¹
     
      Wägerbol
      
      Wtsade¹ på båda åhren ähr
      14 1/8 tunnor sann och ler mylla.
      Skogh och fiskie till nöd-
      torften. Humblegårdh till
      300 stänger. Quarn
      som går höst och wår.
      Höö till 36 laß. Medh torp-
      stället höö af gärdes lindernna
      4 laß¹
        
    
 
(Karttext till Ekebol:)

Star engh höö 10 laß
Leer jord
Ekeboll
Leer jord
Hård walz engh höö 8 laß
Star engh höö 12 laß

(Karttext till Vegerbol:)

Star engh höö 12 laß
Måße engh höö 6 laß
Wägerbol
Måße engh höö 10 laß
Sand
Star engh höö 8 laß
 


¹ Höö af osv. är skrivet av en annan hand
² dvs. Wtsäde