R2:92


(Rubrik:)           Gilberga härad                 


       
      Calculation på Biör-
       neboll

      Wtsäde på båda åhren 
      14 1/2 tunnor  sann mylla.
      Skogh och fiskie watten 
      til nödtorften. 
      Hårdwallz enger till
      28 laß.
       
     
      Calculation
      Reßbol.
      
      Wtsäde båda åhren ähr
      3 1/4 tunnor
      Skogh noch. fiskie
      till nödtorften
      Höö till 5¹ laß. 
        
    
 
(Karttext till Resbol:)

Nääs Kiärn
Sand jord
Reßbol.
Hård walz engh höö 8 laß
Star engh höö 3 laß
Star engiar Reßbolz engh höö 4 laß

(Karttext till Björnebol:)

Biörnebols engh
Nääs Kiärn
Star båtz engh
Onöttigh måßa
Hård walz engh höö 22 laß
Sand mylla
Leer jord
Sand mylla
Biörnebol
Leer jord
Star engh höö 6 laß


¹ en stor bläckplump är före 5 vilket gör att siffran är osäker