R2:93


(Rubrik:)           Gilberga härad                  


       
      Calculation på Näs

      Wtsäde på båda åhren 
      11 5/8 tunna leer iord.
      Skogh nogh fiskie till
      nödtorften
      Humblegårdh till 200 stänger
      Starrwalz engh höö
      till 24 laß.
      Höö af gerdes lindornna 6 laß¹
     
            Jonsbol.
      
      Wtsäde på båda åhren
      7 1/2 tunna leera.
      Skogh och fiskiewatten
      till nödhtorften.
      Humblegårdh till 200 stänger
      Hårdwalz eng<e>r till 25
      laß. Höö på jerds lindernna
      6 laß
        
    
 
(Karttext till Näs:)

Star engh höö 24 laß till Näs
Nääs Kiärn
Leer jord
Näs
Leer jord
Sanck måß engh

(Karttext till Jonsbol:)

Star engh 18 laß
Star engh till Jonßbol höö 3 laß
Star engh höö 6 laß
Hård walz engh
Jonzbol
Kiärn
Leer jord
Leer jord
Måße engh 
Nyrögningh höö 1 laß
 

¹ Hö af/på osv skrivet av en annan hand