R2:94


(Rubrik:)           Gilberga härad               


       
      Calculation på Rommenäs

      Wtsäde på båda åhren ähr
      5 7/8 tunna  leer iordh
      Skogh och fiskiewatten till
      nödtorften. Humblegårdh
      till 80 stänger.
      Höö på giärdes lindorna till
      6 laß. Och på wtängen
      höö till 14 laß.
     
     
      Rombåt.
      
      Wtsäde på båda åhren är
      12 3/4 tunnor leer iordh
      Skogh och fiskie watten 
      till nödtorften.
      Humblegårdh till 200 stäng<e>r
      Mosewalz enger höö till
      22 laß. Höö af gerdes lindernna
      6 laß¹
        
    
 
(Karttext till Rommenäs:)

Rommenäs
Ler jord
Kiärn
Leer jord
Kiärn
Hård walz engh höö 14 laß till Rommenäs
Star engh

(Karttext till Rombotten:)

Måß och star båtz engh höö 16 laß
Leer mylla
Rombåtn
Leer jord
Ler jordh
Kiärn
Måße engh höö 6 laß


¹ Höö af osv. är skrivet av en annan hand