R2:95


(Rubrik:)            Wärmeskogz  sochn.                    


       
      Calculation på Söra Jalsen

      Wtsäde på båda åhren ähr
      12 1/8 tunnor sand iordh.
      Skogh och fiskiewatten 
      till nödtorften. Humblegårdh
      till 100 stänger. Starr-
      bottens engh höö till 30 laß
      Höö af gerdes lindernna 8 laß¹
     
     
      Norra Jalsen
      
      Wtsäde på båda åhren blifuer
      9 1/4 tunnor sogh iordh.
      Skogh och fiskiewatten till
      nödtorften.
      Humblegårdh till 100 stänger.
      Höö till 28 lasz.
      Höö af gerdes lindernna 7 laß¹
        
    
 
(Karttext till Norra Gärdsjön:)

Sand jord
Hård walz engh höö 4 laß
Sogh jord
Norra Jalsen
Sand jord
Måße och hård walz engh höö 24 laß

(Karttext till Södra Gärdsjön:)

Söra Jalsen
Måße och star båtz engh höö 26 laß
Sand jord
Sand jord
Sand jord
Hård walz engh höö 4 laß


¹ denna rad är skriven av en annan hand