R2:96


(Rubrik:)           Gilberga härad                    


       
      Calculation på Ganz-
       byn.

      Wtsäde på båda åhren  blifuer
      21 1/8 tunnor sogiord.
      Skogh och fiskie watten till nöd-
      torften. Humblegårdh till 200
      stänger.
      Mosewalz enger  höö till 45 laß.
      Höö af gerdes lindernna 5 laß¹
     
     
 
(Karttext:)

Store Wärmelen Lacus
Måß och hård walz engh höö 10 laß
Betes hage
Leer jord
Ler jord
Ler jord
Ganzbyn
Måß walz engh höö 35 laß
Nor
Söder
Scala ulnarum.


¹ denna rad är skriven av en annan hand