R2:97


(Rubrik:)           Wärmeskogz  sochn.                    


       
      Calculation på Karzbol

      Wtsäde på båda åhren blif-
      wer 6 3/4 tunna sandiordh
      Skogh och fiskie till nödtorft<e>n
      Humblegårdh till 100 steng<e>r
      Hårdwalz och mosewalz engh 
      höö till 30 laß.
      Höö af gerdes lindernna 6 laß ¹
     
     
 
(Karttext:)

Lacus Wärmelen
Hård walz engh höö 10 laß
Måße walz engh höö 20 laß
Sand jord
Sand jord
Sand jord
Norr
Karzbol.
Söder
Scala ulnarum.
 

¹ denna rad är skriven av en annan hand