R2:98


(Rubrik:)           Gilberga härad                  


       
      Calculation på Degerbyn

      Wtsäde på båda åhren blif
      wer 19 tunnor elack åker
      Fån<ge>skogh och fiskie watten
      till nödtorften.
      Mosewalz engh höö till 45 laß
      Ähr och nyronningarna här
      inn räknat meedh.
      Höö af gerdes linderna 5 laß¹
     
     
 
(Karttext:)

Wärmelen
Måß och starbårz engh höö 45 laß
Leer jord
Suart mylla
Degerbyn
Ler mylla


¹ denna rad är skriven av en annan hand