R2:99


(Rubrik:)            Wärmeskogz  sochn.                    


       
      Calculation på Borgebol

      Wtsäde på båda åhren blif-
      wer 5 tunnor sand iordh och mylla
      Fångeskogh och fiskiewatten 
      till nödtorften. Humblegård
      till 50 stänger. 
      Mosewalz engh höö till 13 laß
      Höö af gerdes lindornna [ho] 2 laß¹
     
     
      Norra Gyrßnäs.
      
      Wtsäde på båda åhren blif-
      wer 5 5/8 tunna swart mylla.
      Fångeskogh och fiskiewatten till
      nödtorften. Humblegårdh
      till 100 stänger.
      Höö till 10 laß.
      Höö af gerdes lindernna 6 laß¹
        
    
 
(Karttext till Borgebol:)

Hård walz engh höö 4 laß
Bårgebol
Sand jord
Hård walz engh höö 5 laß
Måßebåtz engh höö 4 laß

(Karttext till Norra Gärsnäs:)

Star engh höö 7 laß till Norre Gyrßnäs.
Hård walz engh höö 3 laß
Norra Gijrßnäs
Sand mylla


¹ denna rad är skriven av en annan hand