R2:Titelsida

                
Geometrisch affritning
och
calculation öffwer Gilbärgha häradtz
skatte och cronehemman medh desz

åker och engz rätta quantitet och qualitet.
  
Affmätit ritat och calculerat
effter hennes Kongliga Majestäts
medgiffne instruction
                 

Aff
Håkan Arffwedhßon
Effterschreffne sochner ähre belegne uthi

Gillbärgia häradt anno 1645 och 1646.
                        Nembligen
                                                                folio
                Gilbärgia     sochen                     1
                Långzrudh  sochen                    37
                Staffuennäsz sochen                  61
                Wärmmeskough sochen             89
                Gladewadh sochen                  105
                Suanskough sochen                 117


Denna kartebok inventerades den 4 januari 1893 och befans
fullständig enligt registret. Alfred Eriksson