R3:10


(Rubrik:)           Jösze härad        
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A    Rangelrödh.
B    Lermijlla.  
       Vthj sädhe <a>d 3 1/8 tunna
       Vthj träde 1 1/4 tunna
C    Måßewalz änngh 12 laß.
D    Enn måße som slåß ad 2 laß.
       Fånghe skogh och mulebethe till nödtorfftan.
      
Lithet fijske j skogz kiärnn.
       Humblegårdh till 100 stänger.


  Notarum Explicatio

A    Kallewyckan.
B    Godh  lergiordh.  
       Vthj sädhann 4 1/8 tunnor
       Vthj trädhe 2 tunnor
C    Måßewalz änngh till 7 laß.
D    Enn måße som slåß ad 6 laß.
E     Enn betheß haga.
       Höö på giärdeß linnderna ad 4 laß.
       Fånngeskogh och mulebethe elagt.
      
Elagt fiske j Fåånn.


(Karttext till Ragnerud: )

Rangelrödh
Här möther en stor skogh emillan Arwijckz sochnn och Rangelrödh
Bettes haga

(Karttext till Kalleviken: )

Här möther skogh och mulebete emillan Föskie och Kallewijckann
Fåån
Kallewyckan.