R3:100


(Rubrik:)           Jösze härad
          


      Calculation på Alstan
      Wtsädet båda åhren 12 1/2 tunna grun lera.
      Skogh och mulebete öfwer nogh.
      Godt fiskie myckit. Quarn som
      går höst och wåår. Humblegårdh
      till 100 stänger. Höö i giärden
      till 10 lasz.
      Starbotten och mosewallz engh höö
      till 25 lasz.
     
      

(Karttext:)

Waßbotten Lacus
Alstan