R3:102


(Rubrik:)           Jösze härad   Gunnarz skogh  sochn.      Calculation på Boretan
      Wtsäde på båda åhren 30 1/8 tunna elak sandiord
      Skogh och mulebete öfwer nogh. Godt fiske
      watten. Quarn som går höst och wår.
      Humblegård till 400 stäng<e>r. Höö i giärden
      till 10 lasz.
      Starr och mosewalz eng<e>r till 23 lasz.
     
      

(Karttext:)

Kiärne
Boretan