R3:103


(Rubrik:)     Jösze härad    Kiöla sochn.                             
                  

    Desze efterskrefne hemman ähro
   a
ffrijtade och belägne vthj Kiöhla sochn.
            Nembligen pro anno 164<...>.

  Kiöhla sochn                                                  folio    103                
  Hofftenne och Takenne                                  folio     104                  
  Källarebyn                                                     folio     105                       
  Hällebo                                                          folio     106              
  Hälle                                                              folio     107  
  Wästare Flogne                                             folio     108
  Östare Flogne och Sandz gården                    folio     109             
  Åånnebohl                                                     folio      110         
  Skarebohl                                                      folio      111                  
  Graff och Hole                                               folio      112                    
  Rångelrödh och Rößgården                            folio      113 
  Bohlstadh                                                       folio      114                       
  Tälle och Håffsteen                                         folio      115              
  Tompte                                                          folio      116  
  Sohlbergh                                                      folio      117
  Lundh                                                            folio      118             
  Grane rödh och Korthe rödh                          folio      119         
  Kiöhla Prästegårdh och Klåckaregården         folio      120                  
  Törgerßrödh                                                   folio      121                    
  Öffwer och Needer Ålgestadh                        folio      122
  Lerenäß                                                          folio      123                  
  Gryttwe                                                          folio      124                   
  Sättre                                                             folio      125
  Läßßerudh                                                     folio       126