R3:104


(Rubrik:)           Jösze härad     Kiöla giäldh och sochn

           
                                                                                   
 Notarum Explicatio


A    Håffdene.
       Wthj sädhe  8 1/2 tunna
       Wthj trädhe 3 tunnor
B    Godh lera
C    Hardewalz¹ änngh 12 laß
D    Star änngh höö 11 laß
       Höö i gierdes linderna 10 laß
       Fångeskogh och mulebet littet
       Nödtorfftigh fijske i Rännkenn

Notarum Explicatio       
     
A    Tackene.
       Vthj sädhe  4 1/8 tunna
       Vthj trädhe 2  tunnor
B    Godh ler mylla
C    Sandh mylla
D    Måße wallz änngh 10 laß
       Höö på gerdes linderna 6 laß
       Fånngheskogh och mulebet til nödtorft
       Fijske i Räncken
       Humble gårdh 170 stänger
    
      

(Karttext till Hovdane:)

Rencken
Skällerbij ägor
Håfdene
Enn elack måße som inthet duger.

(Karttext till Tackene:)

Emillan Håffdene och Tackene ähr skogh och mulebeet 1/8 mijld
Tackene.
På denna sijdha moter² Krockebolz ågor j Elghåå sochnn
Scala ulnarum


¹ dvs. Hårdewalz
² dvs. möter