R3:105


(Rubrik:)           Kiöla sochn.

 
                                                                                   
 Notarum Explicatio


A    Skiällarbijn.
       Vthj sädhe 12  tunnor
       Vthj trädhe 4 1/8 tunna
B    Godh lermylla
C    Måßewalz änngh 18 laß
D    Hårdewalz änngh 12 laß
E     Star änngh 7 laß
       Höö på gerdes linderna 10 laß
F     Enn onytigh måße
       Fånnghe skogh och mulebet til nödtorft
       Fiske i Ränckenn
G    Quarnn
       Humble gårdh 280 stänger
      
    
      
(Karttext:)

Emillan Hallebol och Skällarebijn ahr 1/16 mijld skogh och mulebet
Räncken.
Skiällarebijn.
Här möter stora fiäl och skogh jn åt Nolmarkz häradh
Här moter¹ Wäxe Wijckz ägor en frälßegårdh
Här möther Håfdene ågor
 

¹ dvs. möter