R3:106


(Rubrik:)           Josze¹ härad

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A    Hallebo.
       Wthj sädhe 10 tunnor
       Wthj trädhe 3 1/2 tunna
B    Grun lermylla
C    Måße walz änngh 28 <laß>
       Höö på gierdeß linderna 9 l
       Fånngeskogh och mulebet nogh
       Elackt fiske i Ränckenn
       Humble gårdh 200 stänger
D²   Ett ödhetorph till Hälle på
       östare sijdan siön, hårde-
       walz höö 16 laß.
       Kann och giöraß bäther med
       engierönningar
      
      
  
(Karttext:)

Räncken.
Skogh och stora fiäll emillan Jernskogz sochnn och Hallebool.
Hallebo.
På denna sijdan  möther Skiällarbij ägor
Scala ulnarum


¹ dvs. Jösze
² Bokstaven är tecknat med röd tusch.