R3:107


(Rubrik:)           Kiöla sochn.

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A    Hälle.
       Wthj sädhe 10 tunnor
       Wthj trädhe  3 tunnor
B    Elack lera
C    Elack måßewalz änngh 11 l
D    Eth elackt ödetorph wnder
       Hälle hardewalz höö 3 laß
       Höö på gierdeß linderna 10 l
       Fånngheskogh och mulebet til nödtorft
       Nödtorftigh fiske i Rännckenn
       Humble gårdh 200 stänger
       Haff<e>r och eth torpe ställe på
       wästare sijdan siönn, wijdh Halle-
       bol
      
      
  
(Karttext:)

Räncken.
Här möter stora fiäl 
Hälle.
På denna sijdhan  möter skogh och stora fiäll emillan Breffwijk j Nij sochn och Hälla