R3:108


(Rubrik:)           Jösze  härad

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Wästare Flogne.
           Vthj sädhe 17 1/2 tunna
           Vthj trädhe  7 tunnor
D¹       Grun lera
C        Elack måße walz änngh 50 <laß>
D        Star änngh 26 laß 
E        Eth elakt ödetorph Flase-
           rudh, hårdewalz höö 8 laß
           Höö i gierdes linderna 10 <laß>
F         Betheß haga
           Fånnghe skogh och mulebet nogh
           Fiske i Ränckenn
           Humble gardh² 300 stänger
G ³      Et ödetorp bruckaß vnder
           Wästar Flogne, mycket
           stenot. Hardewalz höö
           10 laß finneß på näst-
           foliande4 sida
      
      
  
(Karttext:)


Finneß igen på näst föliande sijda
Wästare Flågne
Här möter Wästare5 Flogneß ägor
Skogh och mulebeet till Östare Flogne
Räncken
Skogh och stora fiäl emillan Wästare Flogne och Rößgården
Skogh och mulebet emillan Wästare Flogne och Sandzgården


¹ Bokstaven D markerar åker och skall vara B
² dvs. gårdh
³ Bokstaven G och följande symbol är tecknade med rött tusch
4 dvs. näst-föliande
5 Ändrat till Östare